Weihanchtsgeld!

God is dead!

and Nietsche is itching!